PARTNERJI

Pod okriljem Mitre je organizacija dokumentarnih delavnic in javnih projekcij ter produkcija dokumentarnih filmov leta 2012 prerasla v Revijo slovenskega dokumentarnega filma, leta 2014 pa v Mednarodni festival dokumentarnega filma DOKUDOC, ki pomembno dopolnjuje in zaokroža mariborski kulturni milje. Festival vsako leto niza razvojne učinke na področju filma, ki odmevajo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, v Mariboru deluje od leta 2009.