#Vsezafilm - DOKUDOC v akcijo zbiranja sredstev za letošnjo edicijo

Na pritožbo odločbe Slovenskega filmskega centra smo iz Ministrstvo za kulturo prejeli naslednji odgovor: "...strokovno programski komisiji je v okviru primernosti strokovne presoje ocenjevalnih meril puščeno določeno polje proste presoje. To še posebej velja pri tistih merilih oziroma kriterijih, ki po naravi stvari niti ne omogočajo izključno objektivnega vrednotenja, kar pa v predmetni zadevi velja praktično vsa merila razpisa, v zvezi z ocenami katerih se pritožnik ne strinja".

Mestna občina Maribor se je odločila, da festivala letos ne bo financirala, ker so porabili vsa sredstva, tako za MOM komisija: "Projekt Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudoc 2023 bo letos uprizorjen že 12. leto zapored. Gre za utečeno ekipo z dobrimi referencami in veliko izkušnjami, vendar je projekt manj izviren, saj ne gre za novo produkcijo. Projekt je organizacijsko zahteven za izvedbo, kadrovski pogoji so natančno opisani ter realno zadostujejo za kakovostno izvedbo. Po tovrstnem projektu sicer obstaja povpraševanje, vendar ni predstavljenega ničesar novega. Finančna konstrukcija projekta je deloma zadostno razdelana. Strokovna komisija je projekt Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudoc 2023 spoznala kot enega bolj relevantnih projektov, zato projekt Mestni občini Maribor predlaga za sofinanciranje. V sofinanciranje so lahko sprejeti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja izpolnjevali kumulativne pogoje, kot je navedeno v 15. točki besedila razpisa. Projekt v postopku ocenjevanja sicer dosega najmanj 105 točk in je uvrščen v kvoto najbolje ocenjenih projektov, vendar v skladu s 3. odstavkom 15. točke besedila razpisa, projekt ne bo sofinanciran zaradi porabe sredstev."
 
Donacije za izvedbo DOKUDOC 2023 zbiramo na Mitra društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga, Ribiška 4, 2000 Maribor, SI56 6100 0000 4013 431, namen: Dokudoc 2023.
 
 
 
Mlade sile festivala so prijele delo v roke, naredile kar znajo in pripravile za vas festivalske vrečke ter nahrbtnike, ki jih lahko kupite kot podporo izvedbi festivala DOKUDOC. Sitotisk, vrečke 11,99 EUR, nahrbtnik 14,99 EUR. Naročila na dokumentarci.si@gmail.com.
 
Upamo, da bomo uspešno pridobili osnovna sredstva za letošnjo festivalsko izvedbo, ki jo načrtujemo od 14. do 17. 9. 2023, saj je brez letošnjega leta prihodnost festivala ogrožena. Če izvedbe letos ne bo, je tudi naslednje leto ne bo, ker ni pogojev za vnovično prijavo na razpise. Zato se trudimo preživeti. Hvala, da ste z nami.